News

Fundacja: Kolejny wniosek złożony

Miło nam poinformować, że złożyliśmy wniosek na kwotę 7 tys. zł celem zamówienia/zakupu i wmontowania tablicy pamiątkowej w 75 rocznicę objęcia stacji Lubsko przez polskich kolejarzy. Jeśli uda się pozyskać pieniądze na nią w tym roku zostanie zamontowana na stacji kolejowej w Lubsku, po otrzymaniu niezbędnych zgód od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Burmistrza Lubska.