News

Kandydat do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego V kadencji

Zwracam się do Państwa (liderów organizacji pozarządowych z Gminy Lubsko, Powiatu Żarskiego i woj. Lubuskiego) z prośbą o poparcie kandydatury p. Roberta Kotowskiego – prezesa zarządu Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/Sommerfeld” z Lubska, który jest naszym kandydatem do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Robert Kotowski (w tle pociąg specjalny relacji Lubsko – Wrocław Gł – Lubsko zorganizowany przez Fundację 28 września 2013)

ROBERT KOTOWSKI, lat 48, urodzony w Lubsku i związany z Lubskiem, zamieszkały i wychowany na Śląsku (w woj. śląskim na Śląsku Cieszyńskim). W organizacjach i z organizacjami związany od prawie 40 lat, najpierw z ZHP. Był harcerzem, następnie drużynowym (prowadził drużynę harcerską w Lubsku i Zielonej Górze), był także instruktorem harcerskim w Hufcu ZHP w Jasieniu i w Zielonogórskim Hufcu ZHP (w latach 90 XX w) a także w Hufcu Skoczów i w Hufcu Ziemi Cieszyńskiej ZHP do 2000 roku. Był współzałożycielem i prezesem stowarzyszenia w Skoczowie (Śląskie) oraz współautorem pierwszego dokumentu o współpracy władz Skoczowa z organizacjami pozarządowymi. Później wybrany na szefa wszystkich skoczowskich organizacji pozarządowych w skoczowskim ratuszu. W czasie powodzi stulecia w 1997 r. został rzecznikiem Sztabu Akcji Powódź w Opolu. W latach 2007-2017 przebywał w Wielkiej Brytanii ale działał dalej w organizacjach w UK i w 2011 r. rozpoczął walkę, działania i skupił grono mieszkańców Lubska aby przywrócić kolej do miasta i gminy Lubsko, które pozbawione jest kolei i komunikacji kolejowej od 1994 r.

Od powrotu do Polski organizował szereg imprez, m.in. piknik na stacji w Bieniowie (2011), pociąg specjalny relacji Lubsko-Wrocław Główny-Lubsko (2013), pikniki drezynowe w Jasieniu wspólnie z Urzędem Miasta Jasień (2017-2019). Od 2017 r. pełni funkcję prezesa zarządu w powołanej i założonej przez siebie Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/Sommerfeld”. W 2020 roku ze swoją Fundacją, władzami Gminy Lubsko i władzami samorządowymi województwa Lubuskiego został nagrodzony przez Fundację Stefana Batorego z Warszawy w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz Głos” prestiżową nagrodą „SUPER SAMORZĄD” za skuteczną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym Lubska. Prowadził i doprowadził z sukcesem działania i starania o kolej do Lubska – wiosną 2022 zapadła decyzja rządu RP, że w ramach programu Kolej Plus, odcinek Bieniów-Lubsko zostanie wyremontowany, tj. powstaną nowe przystanki kolejowe oraz zostanie przywrócony kolejowy ruch pasażerski do Lubska. Był to jedyny projekt jaki przeszedł w tym programie z województwa Lubuskiego (na 8 złożonych do programu przez samorząd województwa). To wszystko udało się dzięki współpracy z samorządem gminy Lubsko, samorządem województwa lubuskiego oraz współpracy z Rządem RP.

Robert Kotowski działa w województwie lubuskim i w województwie śląskim. Współpracuje z Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych (OFOP), z Fundacją Batorego z Warszawy i z Fundacją „Stocznia” z Warszawy, jest praktykiem partycypacji (współpracy z samorządem i udziału obywateli we współdecydowaniu w swoich małych Ojczyznach). Osoba powszechnie znana w Lubsku i powiecie żarskim, jak mało kto zna się na kolei i ma kontakt ze spółkami Grupy PKP.

Według Karola Trammera, eksperta kolejowego, redaktora naczelnego pisma „Z Biegiem Szyn” Fundacja z Lubska należy do wąskiego grona 10 najskuteczniejszych organizacji pro kolejowych w Polsce.
Robert Kotowski wszystkie swoje funkcje wykonuje od lat społecznie. Zajmuje się ochroną zabytków techniki i architektury zwłaszcza kolei (za jego zgłoszeniem wpisano obiekty stacji Lubsko do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków Województwa Lubuskiego) i kilka innych, w tym zabiegał o wpisanie do rejestru zabytków – z pozytywnym skutkiem – parowozowni w Katowicach. Jak mówi, nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można jeśli się tylko chce i coś robi. Interesuje go kolej, zabytki, historia, Łużyce, turystyka, lubi działać na rzecz mieszkańców. Powołuje Gminne/Powiatowe Rady Seniorów i Gminne/Powiatowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w kraju. Promuje i w praktyce wciela partycypację społeczną czyli współpracę organizacji z władzami samorządowymi, instytucjami rządowymi (partycypacja, czyli współudział, uczestnictwo. To sposób na aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą. Możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi w działaniach i decyzjach, debatach, rozmowach, możliwość współdecydowania). Chciałby aby Rada Działalności Pożytku Publicznego była bardziej widoczna i więcej rzeczy omawiała, konsultowała i rozmawiała z organizacjami w województwie, w terenie.

Jak poprzeć kandydata do Rady?
Bardzo prosimy o wypełnienie załączonego i wypełnionego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wzoru rekomendacji i przesłania go do 10 sierpnia 2022 r. pocztą email na adresy: office@stacjalubsko.pl i rada.pozytku@lubuskie.pl To bardzo ważne, jak i żeby dotrzymać terminu. Pan Robert Kotowski w Radzie Działalności Pożytku Publicznego będzie Państwa reprezentował i jednocześnie prosi o współpracę i kontakt aby mógł poruszać tematy i problemy ważne dla Państwa organizacji i z czym macie problemy działając w organizacjach na co dzień, na terenie woj. Lubuskiego. Kadencja nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpocznie się we wrześniu br. Bardzo prosimy o poparcie naszego kandydata. Warto aby powiat Żarski, gmina Lubsko miało swojego przedstawiciela w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, który będzie reprezentantem całego Sektora organizacji pozarządowych Województwa Lubuskiego. Funkcja jest pełniona społecznie.
Kontakt z p. Robertem Kotowskim: tel. 509 557 880, email: office@stacjalubsko.pl
Dziękujemy za poparcie!