News

Konferencja Ministra Infrastruktury w Lubsku!

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wizyty wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Pana Andrzeja Bittela, członka zarządu województwa lubuskiego Pana Marcina Jabłońskiego, wojewodę lubuskiego Pana Władysława Dajczaka, członka zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, Pana Mirosława Skubiszyńskiego oraz burmistrza Lubska, Pana Janusza Dodojcia.
Na zaproszenie burmistrza Lubska, Pana Janusza Dudojcia my również tam byliśmy w osobie naszego prezesa, Roberta Kotowskiego.

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie także pod poniższymi linkami:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/kolej-plus-nadchodza-dobre-zmiany-na-lubuskiej-kolei
https://lubuskie.pl/wiadomosci/20036/bezposrednie-pociagi-z-lubska-do-zielonej-gory-wroca-na-tory

źródło: https://www.facebook.com/MIGOVPL/videos/594498758812765