News

Program Kolej Plus – Lubsko w II etapie!

Kolejna dobra wiadomość! PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakwalifikowało propozycję rewitalizacji linii kolejowej nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko (wraz z budową przystanków w miejscowościach: Budziechów, Jasień i Bieszków) do II etapu naboru w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + .

Kolejnym zadaniem stojącym przed samorządami będzie m.in. opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych projektów zwiększających dostępność do kolei. Głównym celem Programu jest umożliwienie lub usprawnienie połączenia kolejowego miejscowości liczącej powyżej 10 tysięcy mieszkańców z miejscowościami wojewódzkimi. Dodatkową korzyścią z programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia mieszkańców.

W pierwszym etapie programu ocenionych zostało 96 wniosków. z czego 79 przeszło do II etapu. Teraz Lubsko jaki i pozostałych 78 propozycji mają czas do 24 listopada 2021r. na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego, a wszystko na dokumentach udostępnionych przez PLK. Bardzo ważne w tym etapie są także informacje pozyskane z konsultacji społecznych jak również dokument w którym wnioskodawca musi przedłożyć zabezpieczenie finansowania minimum 15% inwestycji jak również deklaracje właściwego organizatora przewozów dot. uruchomienia i finansowania przewozów przynajmniej 4-ech par pociągów przez okres 5 lat.

Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.

Zgłoszenia projektu dokonały władze samorządowe województwa lubuskiego przy współpracy Gminy Lubsko i Fundacji Kolejowej Stacja Lubsko Sommerfeld. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności gmin Lubsko i Jasień, które od dekad są wykluczone komunikacyjnie. Jest to również odzew na nasze postulaty oraz wiele pism kierowanych do Marszałka Województwa Lubuskiego.

Więcej infromacji na temat programu można znaleźć na stronie plk-sa.pl/program-kolej-plus/