News

Projekt „Parowozownia Katowice” cd.

Kilka dni temu wysłaliśmy pismo-wniosek do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o objęcie wpisem z urzędu do rejestru zabytków „zespołu parowozowni Katowice” składającego się m.in. z 2 hal wachlarzowych z obrotnicami, budynków przyległych do parowozowni, dawnej noclegowni, nastawni (Kt3 i KO2) itd.

O sprawie będziemy informować, gdyż będziemy stroną w postepowaniu administracyjnym przy wpisie (m.in. będziemy na wizji lokalnej z Konserwatorem Wojewódzkim czy pracownikiem oddelegowanym do tego z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach). Ponadto o sprawie oraz o parowozowni i jej stanie z prośbą o rozmowę, spotkanie i wypracowanie wspólnego działania zwróciliśmy się do Marszałka woj. Śląskiego i Prezydenta Katowic.

Będziemy jeszcze informować o postępach w temacie parowozowni Katowice. C.d.n.

Parowozownia Katowice – widok z lotu ptaka