News

Zapraszamy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do Lubska!

Prezes naszej Fundacji wystąpił z pismem do p. Ignacego Góry – prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w sprawie kolei do Lubska oraz zaproszeniem do odwiedzenia naszego miasta aby porozmawiać o kolei i szansach na jej przywrócenie. Otrzymaliśmy pismo od Pana Prezesa UTK z bardzo sympatyczną i miłą treścią oraz przyjęciem naszego zaproszenia. Zatem szykujemy się na zorganizowanie spotkania z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego w Lubsku!