News

Zapraszamy Prezydenta RP do Lubska!

W związku z brakiem zainteresowania sprawami kolei w Lubsku (i postępów w sprawie), postanowiliśmy zainteresować najwyższe czynniki państwowe w tym samego Pana Prezydenta RP i pozwoliliśmy sobie go zaprosić do odwiedzenia Lubska i spotkania z nami. Po kilku tygodniach otrzymaliśmy telefony z Kancelarii Prezydenta RP z prośbą o dołączenie zaproszenia od władz miejskich, co też na naszą prośbę uczynił Burmistrz Lubska i wysłał zaproszenie do Kancelarii Prezydenta RP. Czekamy na odpowiedź i ewentualny przyjazd Prezydenta RP o czym zostaniemy poinformowani przez Jego Kancelarię.