Zdobyliśmy Nagrodę Super Samorząd 2020 !!!

Jest nam niezmiernie miło pochwalić się Wam, że wspólnie z władzami samorządowymi Lubska oraz województwa lubuskiego zostaliśmy laureatami nagrody Super Samorząd!

Nagroda Super Samorząd jest przyznawana przez Fundacje Batorego od 2011 roku. Dotychczas otrzymało ją 49 organizacji społecznych. Uroczysta Gala na której ogłoszono tegoroczne wyniki odbyła się 20 listopada w związku z pandemią online, normalnie Gala odbyłaby się na Zamku Królewskim w Warszawie.

„Nagroda trafiła też do władz samorządowych, które współpracowały z aktywistami – Laureatami Super Samorząd 2020. Jury szczególnie doceniło solidarne działanie, ponieważ pandemia pogłębiła pokusy, by szukać oszczędności budżetowych w sferze realizacji zadań publicznych.”

Super Samorząd to nagroda Fundacja Batorego dla współpracujących społeczności lokalnych: aktywistów i władz samorządowych w akcji Masz Głos. Patronem medialnym nagrody są: serwis Prawo.pl, portal ngo.pl. Partnerem medialnym jest Wolters Kluwer.

LAUREACI NAGRODY SUPER SAMORZĄD 2020:

woj. podkarpackie

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej władze samorządowe gminy Dubiecko za działania zbliżające mniejszość polską i ukraińską na Podkarpaciu,

woj. śląskie

  • Portal informacyjny Koniecpol.info oraz władze samorządowe miasta i gminy Koniecpol za zainteresowanie całej społeczności inicjatywą lokalną i wykorzystanie jej do załatwienia mniejszych oraz większych spraw mieszkańców,

woj. dolnośląskie

  • Sołectwo Pawłoszewo i władze samorządowe gminy Wołów za wspólną z mieszkańcami pracę nad dokumentem Strategii Rozwoju Sołectwa Pawłoszewo i opiekę nad najbliższym otoczeniem,

woj. lubuskie

  • Fundacja Kolejowa Stacja Lubsko/Sommerfeld i władze samorządowe gminy Lubsko, samorząd województwa lubuskiego za starania o poprawę połączeń kolejowych z Lubska do Zielonej Góry,
  • Moja BoraBora oraz władze samorządowe miasta Gorzów Wielkopolski za wielowydziałową wizję lokalną, której efektem są plany zagospodarowania przestrzeni, zgodne z potrzebami mieszkańców i możliwościami budżetowymi gminy,

woj. wielkopolskie

  • Fundacja Pszczoła i władze samorządowe miasta Piły za założenie pasieki społecznej,

woj. mazowieckie

  • Stowarzyszenie Zielona Akcja oraz władze samorządowe miasta Radomia za likwidację betonowej wyspy ciepła w środku miasta.

Laureatów wybrało jury: Jerzy Stępień, Katarzyna Kubicka-Żach, Mikołaj Cześnik, z grona 121 grup aktywistów związanych akcją Masz Głos w edycji 2019/2020.

Gratujemy nagrodzonym i wszystkim uczestnikom akcji Masz Głos 2019/2020! Jesteście bohaterami! 💪❤️ Jesteśmy dumni, że działamy razem! 🦹‍♀️🦹‍♂️ Moc!