News

Nasz PREZES w Komisjach!

Nasz prezes, Robert Kotowski będzie wkrótce pracował i oceniał wnioski w dwóch komisjach, złożone przez organizacje pozarządowe w gminie Skoczów (woj. śląskie).

Prezes Fundacji Kolejowej Stacja Lubsko Sommerfeld zasiądzie w Komisji konkursowej opiniującej wnioski w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego rozpocznie się o godz. 8:30 dn. 4 marca 2021 r.

Posiedzenie Komisji Konkursowej w zakresie turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności rozpocznie się o godzinie 10:00 tego samego dnia w skoczowskim ratuszu z zachowaniem obostrzeń pandemicznych.