News

RailBLu – poprawa dostępności połączeń transgranicznych między Brandenburgią, a Lubuskim

Dziś, 24 lutego 2022 r. wzięliśmy udział w polsko-niemieckim spotkaniu online dotyczącym połączeń transgranicznych. Dzięki skontaktowaniu się ze Związkiem Komunikacyjnym Berlin-Brandenburg wzięliśmy w nim udział. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób głównie przedstawicieli samorządów ale byli także i przedstawiciele biznesu, Izb Przemysłowo-Handlowych oraz firm, organizacji pozarządowych.

O godzinie 10.00 zebranych powitali: Reiner Genilke – Sekretarz Stanu; Susanne Henckel – prezes VBB (Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburg) oraz p. Marcina Jabłońskiego – członka zarządu woj. Lubuskiego. Po powitaniach wysłuchaliśmy wystąpieńp. P. Tykwińskiego dyrektora z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z prezentacją projektu RailBLu;

p. M Gothel z VBB i M. Wagner Spreeplan Verkehr, którzy przedstawili stan tworzenia koncepcji rozwoju wraz z opracowywaniem modelu ruchu oraz prezentacją strumieni ruchu.

Następnie miała miejsce runda pytań, a po niej krótka przerwa. Po przerwie podzieleni na zespoły uczestniczyliśmy w warsztatach.

My wzięliśmy udział w warsztacie nr 1. dotyczącym pracy i dojazdów do niej po drugiej stronie granicy. Zabraliśmy głos poruszając sprawę braku korytarzy transportowych, przejść granicznych/kolejowych, co skutkuje małym dostępem do transgranicznych połączeń kolejowych oraz zwróciliśmy uwagę na potrzebę odbudowy LK275 od Guben do Lubska celem lepszego skomunikowania południa regionu z Brandenburgia.
W przyszłości może pojawić się potrzeba, być może, odbudowy drugiego toru od Guben do Miłkowic przy wzrastającym ruchu.

W warsztacie 2. poruszano tematykę: Ruchu rekreacyjnego i turystyki;

W warsztacie nr 3. była mowa o Ruchu kolejowym i infrastrukturze a ostatni, warsztat nr 4 poświęcony został planowaniu regionalnego transportu publicznego. Potem, po warsztatach nastąpiła ich prezentacja i podsumowanie każdego warsztatu. Ostatnie półtorej godziny poświęcono na dyskusje panelową: Quo Vadis transgranicznego regionalnego transportu kolejowego? Kolejne spotkania mają już sie odbywać w charakterze stacjonarnym i realnym. Było to ciekawe spotkanie i poznanie opinii różnych osób, ale i wysłuchanie postulatów obu stron i możliwości poprawy połączeń kolejowych. Wymagać to będzie i czasu, i środków finansowych. Niemniej wszyscy zgadzają się z tym, że trzeba te połączenia transgraniczne cały czas usprawniać i ulepszać. Oby więcej takich spotkań bo stan komunikacji transgranicznej nie jest zbyt dobry i wiele mu brakuje do doskonałości, a tym bardziej aby zachęcić do pozostawiania aut i przesiadki do pociągu czy autobusu.