Fundacja – kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób, która oprócz pasji typowo kolejowej ma też inne: historia, turystyka, rozwój regionalny, zabytki itd.

Część z nas pochodzi z Łużyc bądź z woj. lubuskiego, część z innych regionów Polski. Łączy Nas nie tylko działanie na rzecz zamkniętej obecnie stacji kolejowej w Lubsku, ale i kolei jako takiej (zwłaszcza w woj. lubuskim) jak również promocji Berlinki, dawnej magistrali kolejowej Berlin-Wrocław (Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej).

Początek działania Fundacji to organizacja w 2011 r. imprezy na Jubileusz 165-lecia Berlinki w Bieniowie.

Wystawa taboru kolejowego m.in. lokomotyw SM42 i SU46, pokazy funkcjonariuszy SOK, przejazdy drezyną na szlaku Bieniów-Jasień-Bieniów oraz zwiedzanie nastawni w Bieniowie to tylko niektóre z atrakcji. Udana impreza, współpraca z lokalnymi organizacjami skłoniła nas do organizacji dalszych przedsięwzięć. Od 2011 r. interweniowaliśmy z sukcesem u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu stacji i zabytkowej wiaty na peronie 1 lubskiego dworca, której groziło zawalenie i zniszczenie.

Dzięki zajęciu się tematem, pismach oraz naciskach, telefonach i trzymaniu ręki na pulsie udało się zrobić coś, czego od 1995 r. (a może wcześniej) tam nie było.

W lecie 2013 r. wyremontowano i wzmocniono zabytkową wiatę, wymieniono najbardziej zniszczone elementy, pomalowano i odnowiono. Wiatę uratowaliśmy! Interweniowaliśmy i powiadomiliśmy Koalicję Kolejowe Południe o próbach wywiezienia parowozu serii Ok1-198 ze stacji w Żaganiu, który miał zostać wywieziony do Wrocławia, skąd już by nie powrócił.

Dzięki poruszeniu mieszkańców, mediów i poinformowaniu samorządu udało się pozostawić zabytek w Żaganiu.

W 2012 r. próbowaliśmy zorganizować kolejną edycję Urodzin Berlinki, niestety mimo patronatu Marszałka Lubuskiego, impreza nie doszła do skutku, nie otrzymaliśmy na czas do dyspozycji szynobusu, który miał nas zawieźć do Wrocławia. Pod koniec 2012 roku na nasze zlecenie powstał krótki film o stacji w Lubsku pt. „Upadek: Stacja legenda Lubsko/Sommerfeld” (można go obejrzeć na youtube.com oraz w naszej zakładce filmy).

Od lutego 2013 r. prowadziliśmy kampanię przeciw wyłączeniu linii nr 275 na odcinku Żagań-Bieniów-Lubsko z sieci kolejowej Polski.

W tym celu zbieraliśmy podpisy mieszkańców przeciwnych wyłączeniu tej linii kolejowej co równa się jej likwidacją, jak miało to miejsce na odcinku Lubsko-Gubinek/granica państwa.

Oprócz tego przeciw zamykaniu linii nr 275 poparli nas także, dzięki naszym pismom i osobistej interwencji:

– Marszałek Województwa Lubuskiego – Firma PGE Gubin Sp. z o.o. (przyszły inwestor kopalni i elektrowni Brody-Gubin) – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej; – Rada Miejska Lubska (jest uchwała przeciw zamykaniu) – Starosta Żarski (ma zastrzeżenia co do zamykania) – FREIGHTLINER PL (prywatny towarowy operator kolejowy) – TIRY NA TORY (ogólnopolska akcja społeczna).

Petycja wraz ze wszystkimi podpisami mieszkańców Lubska i regionu zostały wysłane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (minister Elżbieta Bieńkowska). Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

W latach 2011 – 2015 działaliśmy jako grupa nieformalna na terenie Polski pod patronatem brytyjskiej organizacji pozarządowej.
O naszych działaniach pisały i mówiły:

Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza, TVP z Gorzowa Wlkp., Radio Zachód, lokalne gazety oraz największe portale internetowe branży kolejowej w Polsce: Rynek-kolejowy.pl i Kurier Kolejowy.

Fundacja współpracuje z wieloma podmiotami z branży kolejowej, samorządami oraz spółkami Grupy PKP.

Bardzo często we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei z Jaworzyny Śląskiej.

W 2013 roku z sukcesem zorganizowaliśmy pociąg specjalny z Lubska do Wrocławia pod nazwą „Dieslem do Wrocławia”.

Pojechał on w 167 urodziny „Berlinki” (18 lat od odjazdu ostatniego pociągu pasażerskiego ze stacji kolejowej w Lubsku). Ciepłe przyjęcie przez mieszkańców naszej inicjatywy oraz tłumy mieszkańców miejscowości leżących przy Berlince dodatkowo motywowały sens naszych ówczesnych działań jak również dopingowały do dalszych.

Byliśmy jednym z partnerów i grup wspierających Komitet Wyborczy Wyborców (KWW) „Lepsze Jutro Lubska”,

gdyż kandydat na burmistrza, obecny włodarz zwrócił się do nas z propozycją współpracy i przystąpienia do komitetu. W głównej mierze dzięki naszemu wsparciu i działaniu kandydat KWW „Lepsze Jutro Lubska” został wybrany Burmistrzem Miasta i Gminy Lubsko w wyborach samorządowych w 2014 roku.

Dzięki nam zabytkowe obiekty stacji kolejowej w Lubsku zostały wpisane do rejestru zabytków Województwa Lubuskiego!

W 2015 roku zgłosiliśmy do konkursu na „Lubuską Perłę Turystyki”, organizowaną przez Gazetę Lubuską stację kolejową w Lubsku i linię „Berlinkę”, która głosami internautów zajęła 3 miejsce w skali województwa (na 12 zgłoszonych kandydatur) wyprzedzając bardziej znane obiekty i miejsca takie jak: – Gościkowo-Paradyż – zespół pocysterski, – Międzyrzecki Rejon Umocniony, – Brody – pałac, park i układ urbanistyczny, – Sulęcin i okolice – śladami templariuszy, – Sława – śląskie lub lubuskie morze, – Łagów – jezioro i zamek, – Gubińska Fara.

Rozpoczęliśmy walkę i akcje obrony oraz ocalenia lokomotywowni w Żaganiu.

Akcja spotkała się z szerokim poparciem mieszkańców Żagania i regionu oraz zainteresowaniem mediów. Dzięki nagłośnieniu tematu żagańska szopa nie została wyburzona. Na tą chwilę staliśmy się stroną w postępowaniu na wpis z urzędu lokomotywowni do rejestru zabytków przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków. Czynić będziemy także starania aby obiekt przejąć i zagospodarować. Naszą akcję poparł ponadto burmistrz Żagania, pan Daniel Marchewka.

Od listopada 2015 posiadamy osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym co pozwala nam działać w pełni legalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2016 roku staliśmy się członkiem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, a od kilku lat jesteśmy partnerem Fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu z Warszawy.